Effective solutions with Integrity and Discretion

Private Client

Uw behoeften staan centraal met inachtneming van discretie en oog voor detail.

Het beperken en beheersbaar maken van risisco's vraagt om deskundige en persoonlijke begeleiding. Pro-Intell begeleidt individuele klanten en families bij het in kaart brengen van bedreigingen en risico's en het opstellen van een informatie-gestuurde beveiligingsstrategie. Daarbij verzorgt Pro-Intell de uitvoering en monitoring. Uw persoonlijke wensen en voorkeuren worden verwerkt in onze beveiligngsprocedures, zodat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft.

Wat wij voor u kunnen betekenen:

  • Security Consulantcy
  • Doelgerichte en praktische beveiligingsoplossingen
  • Quickscan
  • Informatie en Inlichtingen verzamelen
  • Observatiediensten (Onopvallend)
  • Crisismanagement
  • Training
  • Ondersteuning bij Ontvoering, Bedreiging, Afpersing en Stalking